Print

Рух "За життя" в Україні є актуальним.

На Україні діє Постанова Кабінету Міністрів № 926 від 12.10.93р. "Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів" Згідно в цією Постановою здійснюються аборти у терміні до 28 тижнів (тобто до 7 місяців), якщо вагітна жінка має таке бажання та підпадає під, так звані, "соціальні показання" наприклад: наявність трьох дітей, тюремне ув'язнення чоловіка чи просто будь-які соціальні умови, що можуть бути визнані "соціальними показаннями" на розсуд жінки чи відповідної комісії ( малозабезпеченість, безробіття та ін.)

"Однією з найголовніших причин розладу репродуктивного здоров'я є аборт, який, на жаль, залишається ще основним методом регулювання народжуваності в Україні. За даними обстеження репродуктивного здоровя українських жінок 1999р., майже 70 % жінок у віці 40-44 років мали принаймні 1 аборт, причому у віці 15-19 років - 1,5 %. Аборти часто викликають серйозні ускладнення, як під час операції, так і в майбутньому. Наслідками абортів можуть бути запальні захворювання статевих органів, невиношування вагітності, безпліддя."
"Штучні аборти за бажанням жінки (у 2000р. 47,9 %) та міні-аборти (34,4%), проведені за бажанням жінки, становлять найвагомішу частину всіх абортів."
"У 2000 р. кожні 55 вагітностей зі 100 закінчились абортом.
Кількість абортів в Україні залишається набагато вищою, ніж у багатьох високорозвинених країнах.
Спостерігається несприятлива тенденція до підвищення кількості абортів у вперше вагітних, наслідком чого є високий ризик безпліддя." 
"Аборти (як безпечні, так і небезпечні) і пов'язані з ними ускладнення забирають життя майже кожної четвертої жінки, що померла під час вагітності."(Про становище сімей в Україні. Державна доповідь за підсумками 2000 року. Київ 2002)


"Рівень смертності серед матерів залишається важливою проблемою охорони здоров'я в Україні.... Приблизно одна четверта частина всіх випадків смерті серед матерів пов'язана з абортами або ускладненнями після абортів..."
(ПРООН Україна Національний звіт з людського розвитку 2001)

"... доступні послуги проведення аборту у перші дванадцять тижнів вагітності гарантовані для всіх українських жінок. За результататми національного дослідження SOMARS, платня та "подарунки", що одержують лікарі за надання послуг аборту, навіть у державній сфері, досить великі, та приводять до того, що значна кількість лікарів не прагне рекомендувати своїм пацієнтам інший вихід." (Матеріали круглого столу "Репродуктивне здоров'я в Україні та його законодавче забезпечення" 9 червня 1999 рік Київ)
"... пальму першості з-поміж причин неплідності посідає аборт - 60 відсотків!" (Журнал "Будьмо здорові"№9, 1997, Л.Іванюта, доктор мед. наук, професор ІПАГ)

"В нашій країна кожна п'ята подружня пара бездітна" (Українська академія наук національного прогресу. Київ, Лібра 1997).

"Україна належить до країн з найстарішим населенням. (11 місце за величиною частки населення віком 60 років і старше. Для порівняння: Білорусь - 23 місце, Російська Федерація - 27. )
Перспективні розрахунки до 2026 рр., тобто приблизно на довжину одного покоління, здійснені Відділом демографії і відтворення трудових ресурсів Інституту економіки НАН України, свідчать, що за найбільш вірогідним сценарієм, згідно з яким населення України до початку 2026 р., зменшиться до 42 млн. осіб."

"Демографічна ситуація створює реальну загрозу національним інтересам
і безпеці України. За останніх 10 років кількість населення України зменшилась майже на 4,5 млн. І це при тому, що в Україні не було ні воєн, ні збройних конфліктів, ні масових епідемій" (Парламентські слухання 2003 р. Голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Г.Крючков)

"У 2000 р. в середньому по Україні на 100 живонароджених припадало
112,7 зареєстрованих ( а скільки незареєстрованих? прим.авт.)абортів(2000 р.) Більш високу розповсюдженість абортів у Східній і Центральній Європі мають лише Російська Федерація, Румунія і Білорусь. Втрати народжуваності від абортів в Україні, порівняно з економічно розвинутими країнами, надзвичайно великі, причому найбільші вони саме в тих областях, де народжуваність знаходиться на незвичайно низькому для мирних часів рівні. Спеціалісти вважають, що "професіонали- медики відіграють важливу роль у збереженні того, що стало відомим як "культура абортів."
"Як свідчать дані, в областях, де народжуваність надзвичайно низька, на 100 народжень припадає значно більше абортів, ніж в областях, де народжуваність для сучасних умов відносно вища. Найвищий показник розповсюдженості абортів має Донецька область (176,2 на 100 народжень 2000 р.), найнижчий - Тернопільська (42,8 на 100 народжень)."
"Рівень народжуваності в Україні слід оцінити як вкрай низький: вона компенсує смертність лише на 51%, тобто відтворення населення забезпечується лише на половину." (НАН України Інститут економіки, Демографічна криза в Україні. Київ-2001)

Продовжується тенденція падіння шлюбності, яка розпочалась у 90-роки. 
За даними Держкомстату в 2000 р. більш ніж 71% пар розлучились.
(Зареєстровано 274,5 тис. шлюбів, 197,3 тис. розлучень.)

На сьогодні рівень ВІЛ-інфікованих в Україні є одним із найвищих у Європі.